Digital markedsføring handler om mer enn et sett med nye kanaler og «big data». Det krever en helt ny tilnærming til hvordan det jobbes. Aldri før har vi hatt samme mulighet til å styre og målrette budskapene så presist og effektivt som i dag. Med digital markedsføring kan vi gå fra et kampanjefokus til kontinuerlig tilstedeværelse. Utfordringen er å skape emosjoner og engasjement. Bilder, tekst, redaksjonelt innhold og annonser flyr over skjermen. Innholdet må være stadig mer engasjerende – og det må henge sammen med alle de andre kommunikasjonselementene. For eksempel fungerer en film fra et fysisk arrangement utmerket som innhold i egne kanaler. Men det må planlegges.