VI SKAPER OPPLEVD KOMMUNIKSJON

I Nova Vista handler det om å skape konsepter og tiltak som bygger varemerke, styrker omdømme og – ikke minst – utløser salg. For å lykkes med dette må kommunikasjonen engasjere. Være seg om det er via fysiske opplevelser, en digital kampanje eller analog kommunikasjon – helst i en kombinasjon. Det handler om å beherske de ulike «markedsøyeblikkene». Vi vet når det er mest effektivt å ta ut et konsept fysisk. Vi vet når du bør kommunisere digitalt. Ikke minst vet vi at mange merkevarer er lanseringsdrevet – og at man derfor må lykkes flere ganger i året for å nå målene. Derfor må all kommunikasjon være profesjonalisert og henge sammen. Til syvende og sist skal vi skape historier som engasjerer og deles – uavhengig av kanalvalg. Grunnsteinen i alt vi gjør er den gode ideen – og den røde tråden.

 

SPONSORATER

Sponsing er et virkemiddel på lik linje med reklame og annen kommunikasjon. Det handler om å bygge kommersielle avtaler mellom to parter der en bedrift eller organisasjon betaler for å utnytte kommersielle rettigheter for å utnytte assosiasjoner til et arrangement eller én person. Sponsorer ser i økende grad et behov for å forbedre aktiveringen av sponsoratene i form av å sørge for at de blir en integrert del av kommunikasjonen og kundereisen. Altfor ofte er sponsoruttakene frikoblet fra øvrig kommunikasjon og kommersiell ledelse. Det er her Nova Vista kommer inn i bildet. Vi er spesialister på å utnytte sponsorater på en effektiv og målbar måte. Vi mener aktivering av sponsorater henger etter i Norden. Det gjør vi noe med.

STRATEGISK KOMMUNIKASJON

Være seg om du skal få nye kunder, beholde eksisterende eller bygge varemerke – er det avgjørende med en helhetlig strategi. En strategi som tar deg fra der du er nå og til mål. En god merkevare- og kommunikasjonsstrategi må ta utgangspunkt i markedsstrategien som igjen tar utgangspunkt i den overordnede forretningsstrategien. Hvor skal vi være for å møte kundene? Når bør noe stå på trykk i media? Hvor befinner målgruppen seg? Hvordan skapes salg? I Nova Vista tilpasses de digitale, analoge og fysiske møtene med egne ansatte, salgskanaler og sluttkunder. Rett og slett for å sikre at alt henger sammen med den øvrige kommunikasjonen. Ikke minst tror vi på penetrasjon. Store merkevarer må treffe flest mulig i kategorien – med et budskap som ligger nærmest den viktigste driveren. Ingen store merkevarer har råd til å ekskludere eller slutte å skaffe nye kunder.

KONSEPTUELL OG KREATIV

Vi tror ikke på egne strategier for digital markedsføring og sosiale medier. Vi tror derimot på det overordnede konseptet – og deretter uttakene. I Nova Vista starter den kreative prosessen med en gnist før det går videre til en stor idé som lar oss sammen fortelle de virkelig gode historiene. Først da kan vi snakke om tiltak og kanalvalg. Kanskje er det best å gjøre noe digitalt? Kanskje er det best å møte kundene fysisk? Eller kanskje målet er å bygge troverdighet på redaksjonell plass? Uansett – i Nova Vista handler konseptutvikling og kreativitet om å nysgjerrighet, inspirasjon, motivasjon, lekenhet, hemningsløshet, iherdighet og målrettethet. Vårt mål er at alt vi gjør skal engasjere – og at det som fungerer fysisk også skal fungere digitalt. Eller vice versa.

OPPLEVELSESMARKEDSFØRING

I århundrer har eventmarkedsføring – eller opplevelsesmarkedsføring – blitt brukt av ledere for å underholde, engasjere og skape lojalitet. Den romerske keiseren underholdt med taler og gladiatorkamper. Målet var å skape lojalitet på veien mot et stadig utvidet keiserdømme. Gladiatorkamper er kanskje et noe overdrevent virkemiddel i dag – men var den gangen et virkemiddel som ble brukt med stor suksess. Nova Vista er et av landets mest kreative og allsidige byråer for utvikling av effektive, salgsutløsende og merkevarebyggende opplevelser. Opplevelsesmarkedsføring gir en unik mulighet til å få frem budskapet på en måte som ikke oppleves påtvingende. Vi mener at det å prøve og oppleve er at av de sterkeste virkemidlene vi har. Det handler om å påvirke de sansene det er umulig å få til via en skjerm eller brosjyre. Du tror det ikke før du får se det.

DIGITAL MARKEDSFØRING

Digital markedsføring handler om mer enn et sett med nye kanaler og «big data». Det krever en helt ny tilnærming til hvordan det jobbes. Aldri før har vi hatt samme mulighet til å styre og målrette budskapene så presist og effektivt som i dag. Med digital markedsføring kan vi gå fra et kampanjefokus til kontinuerlig tilstedeværelse. Utfordringen er å skape emosjoner og engasjement. Bilder, tekst, redaksjonelt innhold og annonser flyr over skjermen. Innholdet må være stadig mer engasjerende – og det må henge sammen med alle de andre kommunikasjonselementene. For eksempel fungerer en film fra et fysisk arrangement utmerket som innhold i egne kanaler. Men det må planlegges.

INNHOLDSPRODUKSJON

Innholdsmarkedsføring er ikke noe nytt. Det har pågått i alle år. Det som derimot er nytt er de digitale mulighetene og muligheten til å følge hele kundereisen. I Nova Vista handler innholdsmarkedsføring om å skape og distribuere relevant innhold og verdifull informasjon for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe. Det handler om å skape verdi for mottageren samtidig som det har et strategisk formål for deg som avsender. I Nova Vista er vi spesielt gode på å prosjektlede innholdsproduksjon i alle former. Rørende, opplysende og engasjerende.

FORTJENT OPPMERKSOMHET

Kommunikasjon er et virkemiddel for å skape positiv forandring. Enten det handler om å skape engasjement, styrke, bygge omdømme, styrke en merkevare, bygge relasjoner eller øke salget. God kommunikasjon skjer på målgruppens og medienes premisser. Lite er like slagkraftig og troverdig enn det som står på trykk i avisene der en journalist med sine ord formidler det du ønsker å få frem. I Nova Vista handler PR om å få merkevarebyggende, omdømmebyggende og kjøpsutløsende oppmerksomhet og omtale – fortjent. Altså at historiene er så gode at mediene velger å formidle det. Enkelt forklart handler det om å skape positive assosiasjoner til bedriften eller merkevaren gjennom mediedekning. For eksempel kan et event utelukkende være et virkemiddel for å skape oppmerksomhet i tradisjonelle og sosiale medier. Ofte handler det om å «skape» nyheten.