Spis og Drikk

Spis og Drikk

Aller Media, Vin- og brennevinleverandørenes forening og Nova Vista inngikk i 2017 et samarbeid for å arrangere Norges største vin- og matfestival i Oslo Spektrum. Nova Vista arrangerte og gjennomførte festivalen i 2017 og 2018. Vi hadde sammen funnet en utfordring i det norske markedet: Folk flest i Norge kan for lite om kombinasjonen vin og mat, de fleste går for det samme, trygge valget. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi ville lage en arena for å inspirere og drive kunnskapsoverføring gjennom opplevelser. Vi ønsket å skape en opplevelse som var helt unik, ikke en messe som man har vært på før, men en folkelig festival hvor deltagerne fikk en helt ny opplevelse av mat og vin. Vi ville skape en holdningsendring i forhold til mat og alkohol, ta vekk salgsfokuset og rette det mot opplevelsen.