Våre rådgivere har bred erfaring gjennom mangeårig arbeid med flere av de største merkevarene både nasjonalt og internasjonalt.

 

KUNDEREISE OG MAPPING

I en kundereise er det en rekke kontaktpunkter med kunde. Avhengig av bransje kan dette være alt fra kommunikasjon, nettsider, fysisk utsalgssted, kundeservice m.m. Vi bidrar inn i analysen av kundereisen for å kartlegge områder hvor det er uklarheter og utydelighet, for deretter å komme med råd om hvor tiltak bør settes inn. Denne analysen kaller vi Nova Vista-metoden og er en kombinasjon av feltarbeid , IOT løsninger samt bruk av ulike verktøy og undersøkelser.

 

DISTRIBUSJONSSTRATEGI

Gjennom våre analyser og mapping av kundeatferd vil vi kunne bidra med å optimalisere og forbedre kundeopplevelse i alle ledd. Vi har også kompetanse innenfor kategoristyring, og om hvordan merkevarene skal navigere blant kjedene for å oppnå høyest mulig effekt.

 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Det er viktig å definere noen klare mål og ta de rette strategiske valgene for å kunne nå satte målgrupper. Vi bidrar med å finne kommunikasjonsstrategien som gir best effekt, og lager uttak både for digitale og fysiske kanaler.