Fjordland digitale verktøy  

Fjordland ønsket ny og spennende kommunikasjon i butikk samt bedre verktøy internt og for sine selgere i oppfølging av kampanjer. Nova Vista utviklet i den forbindelse en rekke kampanjer med tilhørende materiell og laget et nytt digitalt selgerverktøy for Fjordland som ble benyttet som oppfølging av selgere og butikker. Den nye digitale plattformen ble også benyttet av ledelse og administrasjon for oppfølging av de ulike iniativene. I tillegg til dette produserte Nova Vista en rekke kampanjefilmer som ble benyttet internt på årlige samlinger og i andre sammenhenger.