Spis og Drikk

Spis og Drikk  

Aller Media, Vin- og brennevinleverandørenes forening og Nova Vista inngikk i 2017 et samarbeid. Vi hadde sammen funnet en utfordring i det norske markedet: Folk flest i Norge kan for lite om kombinasjonen vin og mat, de fleste går for det samme, trygge valget. Dette ønsket vi å gjøre noe med.   

Nova Vista utarbeidet en strategi som resulterte i et konsept som ble Norges største vin– og brennevinsfestival i Oslo Spektrum. Vi for konsept, nettsider, annonsemateriell og innhold til sosiale medier, samt omtale på redaksjonell plass. I tillegg gjennomførte vi selve arrangementet, i tillegg til å stå for design og uttrykk til de fleste leverandørene tilstede. Vi utviklet også en digital hub for salg av billetter knyttet opp mot en betalingsløsning på arrangementet. I tillegg ble det produsert en rekke filmer som ble benyttet i annonseringen.  

Våre undersøkelser gjennomført i etterkant blant forbrukere viste en økt oppmerksomhet for merkevarer som var tilstede.